Χρήση

Πώς να εγκαταστήσετε

 • Εκκινήστε τον διάλογο Προτιμήσεις εικόνας Προτιμήσεις.
 • Επιλέξτε την καρτέλα Πρόσθετα εικόνας Πρόσθετα.
 • Κάντε κλικ στο Download list για να κάνετε λήψη της λίστας διαθέσιμα πρόσθετα.
 • Τσεκάρετε το κουτάκι για το mapathoner.
 • Κάντε κλικ στο OK.

Δείτε το JOSM wiki για περισσότερες πληροφορίες.

Πώς να χρησιμοποιήσετε

Ομάδα Κυκλικών Κτιρίων

 • Κάντε κλικ σε δύο κόμβους στη διάμετρο του κτιρίου (δημιουργεί μία διαδρομή).
 • Συνεχίστε τα κλικ σε άλλους δύο κόμβους στη διάμετρο του επόμενου κτιρίου (αυτό επιμήκυνση της τρέχουσας διαδρομής).
 • ΜΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΡΟΜΗ!
 • Όταν είστε έτοιμοι, εκτελέστε από το μενού Mapathoner -> Batch Circle Building ή σχετικό συντόμευση.

Ομάδα Ορθογώνιων Κτιρίων

 • Κάντε κλικ σε τρεις κόμβους στις γωνίες του κτιρίου (δημιουργεί μία διαδρομή).
 • Συνεχίστε να κάνετε κλικ σε άλλους τρεις κόμβους στις γωνίες του επόμενου κτιρίου (αυτό επιμήκυνση της τρέχουσας διαδρομής).
 • ΜΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΡΟΜΗ!
 • Όταν είστε έτοιμοι, εκτελέστε από το μενού Mapathoner -> Batch Orthogonal Building ή σχετική συντόμευση.

Ομάδα Κτιρίων σχήματος L

 • Κάντε κλικ σε τέσσερις κόμβους στις “εξωτερικές” γωνίες του κτιρίου (δείτε την παρακάτω εικόνα).
 • Η σειρά των κόμβων δεν έχει σημασία.
 • Συνεχίστε τα κλικ σε άλλους τέσσερις κόμβους στις “εξωτερικές” γωνίες του επόμενου κτιρίου.
 • ΜΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΡΟΜΗ!
 • Όταν είστε έτοιμοι, εκτελέστε από το μενού Mapathoner -> Batch L-shaped Building ή σχετική συντόμευση.

Mapathoner L-shaped warning Imagery license CC-BY 4.0 Contributors of Open Imagery Network.

Επιλέξτε την Αστική Περιοχή

 • Επιλέξτε τα κτίρια που η κατοικημένη περιοχή πρέπει να βρίσκεται γύρω.
 • If nothing selected, all the buildings that are currently seen are used.
 • Εκτελέστε από το μενού Mapathoner -> Pick Residential Area ή τη σχετική συντόμευση.

Select Duplicate Buildings

 • Run Mapathoner -> Select Duplicate Buildings or associated shortcut.
 • All the buildings that overlap more than 50 % with another building are selected.
 • You may set the mapathoner.duplicate_buildings_min_overlap_percent in Preferences -> (check Expert Mode) -> Advanced Preferences.

Select Non Orthogonal Buildings

 • Run Mapathoner -> Select Non Orthogonal Buildings or associated shortcut.
 • All the buildings that are almost orthogonal are selected.
 • You may set the following in Preferences -> (check Expert Mode) -> Advanced Preferences:
  • mapathoner.is_squared_threshold_degree to set the tolerance of orthogonal building,
  • mapathoner.maybe_squared_threshold_degree to set the tolerance of almost orthogonal building.

Select Non Rounded Buildings

 • Run Mapathoner -> Select Non Rounded Buildings or associated shortcut.
 • All the buildings that are almost circled are selected.
 • You may set the following in Preferences -> (check Expert Mode) -> Advanced Preferences:
  • mapathoner.is_rounded_threshold_degree to set the tolerance of circle building,
  • mapathoner.maybe_rounded_threshold_degree to set the tolerance of almost circle building.