Użycie

Jak zainstalować

 • Otwórz okno Obraz Ustawienia Ustawienia.
 • Wybierz zakładkę Obraz Pluginy Wtyczki.
 • Kliknij na Obraz Pobierz listę , aby pobrać listę dostępne pluginy.
 • Zaznacz pole przy mapathoner.
 • Kliknij OK.

Zobacz JOSM wiki , aby uzyskać więcej informacji.

Jak używać

Utwórz okrągły budynek

 • Utwórz dwa węzły na średnicy budynku (powstanie linia).
 • Kontynuuj tworząc dwa kolejne węzły na innej średnicy budynku (co przedłuży rozpoczętą linię).
 • NIE KOŃCZ LINII!
 • Kiedy to zrobisz, wybierz z menu Mapathoner -> Utwórz okrągły budynek lub powiązany skrót.

Utwórz prostokątny budynek

 • Utwórz trzy węzły na rogach budynku (powstanie linia).
 • Kontynuuj tworząc kolejne trzy węzły na rogach następnego budynku (co przedłuży rozpoczętą linię).
 • NIE KOŃCZ LINII!
 • Kiedy to zrobisz, wybierz z menu Mapathoner -> Utwórz prostokątny budynek lub powiązany skrót.

Utwórz budynek w kształcie L

 • Kliknij cztery węzły na “zewnętrznych” narożnikach budynku (zobacz obrazek poniżej).
 • Kolejność węzłów nie ma znaczenia.
 • Kontynuuj tworząc cztery kolejne węzły na “zewnętrznych” narożnikach następnego budynku.
 • NIE KOŃCZ LINII!
 • Kiedy to zrobisz, wybierz z menu Mapathoner -> Utwórz budynek w kształcie L lub powiązany skrót.

Mapathoner L-shaped warning Imagery license CC-BY 4.0 Contributors of Open Imagery Network.

Utwórz obszar zamieszkany

 • Wybierz budynki, które powinna otaczać strefa zamieszkana.
 • Jeśli niczego nie wybrano, używane są wszystkie aktualnie widoczne budynki.
 • Wybierz z menu Mapathoner -> Utwórz obszar zamieszkany lub powiązany skrót.

Select Duplicate Buildings

 • Run Mapathoner -> Select Duplicate Buildings or associated shortcut.
 • All the buildings that overlap more than 50 % with another building are selected.
 • You may set the mapathoner.duplicate_buildings_min_overlap_percent in Preferences -> (check Expert Mode) -> Advanced Preferences.

Select Non Orthogonal Buildings

 • Run Mapathoner -> Select Non Orthogonal Buildings or associated shortcut.
 • All the buildings that are almost orthogonal are selected.
 • You may set the following in Preferences -> (check Expert Mode) -> Advanced Preferences:
  • mapathoner.is_squared_threshold_degree to set the tolerance of orthogonal building,
  • mapathoner.maybe_squared_threshold_degree to set the tolerance of almost orthogonal building.

Select Non Rounded Buildings

 • Run Mapathoner -> Select Non Rounded Buildings or associated shortcut.
 • All the buildings that are almost circled are selected.
 • You may set the following in Preferences -> (check Expert Mode) -> Advanced Preferences:
  • mapathoner.is_rounded_threshold_degree to set the tolerance of circle building,
  • mapathoner.maybe_rounded_threshold_degree to set the tolerance of almost circle building.